Thứ Bảy, 6 tháng 7, 2024

Que Chồng Độ 3 Cái Win Đâm Huỷ Diệt Của A.Út E 5/7/2024

Xem lại 3 trận gà Que Chồng Độ 3 Cái Win Đâm Huỷ Diệt Của anh Út E ngày 5/7/2024

 Đá Gà Trực Tiếp


Trận 1: A.Út E 3800g vs A.Móm 3660g Trận 2: A.Út E 3800g vs A.Nhựt 3550g Trận 3: A.Út E 3800g vs A.Nhựt 3700g
Que Chồng Độ 3 Cái Win Đâm Huỷ Diệt Của A.Út E 5/7/2024
4/ 5
Oleh
Được tạo bởi Blogger.