Chủ Nhật, 18 tháng 6, 2023

Trận 45: A.Bồ Gà C2 3500g vs A.Sơn Đ.Nai 3500g

Trận 45: A.Bồ Gà C2 3500g vs A.Sơn Đ.Nai 3500g

 Đá Gà Trực Tiếp

llowfullscreen="" src="https://cdn2-cf-vod.18yuding.com/20240603/cpc1_202406031200_45.mp4" type="video/mp4">
Trận 44: A.Hai S.Gòn 3500g vs A.Dũng C.Thơ 3500g

Trận 44: A.Hai S.Gòn 3500g vs A.Dũng C.Thơ 3500g

Trận 43: A.Dự B.Lộc A 3500g vs A.Campuchia 3500g

Trận 43: A.Dự B.Lộc A 3500g vs A.Campuchia 3500g

Trận 42: A.Bảo 2650g vs A.Duyên Ti 2590g

Trận 42: A.Bảo 2650g vs A.Duyên Ti 2590g

Trận 41: A.Toàn T.Vinh 2760g vs A.Hiển 2680g

Trận 41: A.Toàn T.Vinh 2760g vs A.Hiển 2680g

Trận 40: A.0g vs A.0g

Trận 40: A.0g vs A.0g

Trận 39: A.0g vs A.0g

Trận 39: A.0g vs A.0g

Trận 38: A.0g vs A.0g

Trận 38: A.0g vs A.0g

Trận 37: A.0g vs A.0g

Trận 37: A.0g vs A.0g

Trận 36: A.0g vs A.0g

Trận 36: A.0g vs A.0g

Được tạo bởi Blogger.